Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3013/BKHĐT-QLQH năm 2018 hướng dẫn thủ tục bổ sung quy hoạch cho Dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn ngoài ngân sách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3013/BKHĐT-QLQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 09/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/BKHĐT-QLQH
V/v kiến nghị của Viện dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Viện Dầu khí Việt Nam

Về nội dung kiến nghị hướng dẫn thủ tục cần thiết bổ sung quy hoạch cho Dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn ngoài ngân sách của Quý viện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời như sau:

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 quy định Danh mục 39 quy hoạch ngành quốc gia (Phụ lục I), trong đó Quy hoạch tổng thể về năng lượng sẽ giải quyết tích hợp các nội dung quy hoạch thuộc về kết cấu hạ tầng năng lượng bao gồm: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các năng lượng khác.

Như vậy, dự án nhóm A sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực dầu khí như Quý viện nêu (theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng) nếu là dự án thuộc kết cấu hạ tầng dầu khí sẽ phải xem xét sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể về năng lượng thay cho Quy hoạch dầu khí trước đây và các quy hoạch khác có liên quan đối với các thủ tục đầu tư và xây dựng. Thủ tục điều chỉnh bổ sung quy hoạch thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương IV Luật Quy hoạch. Các dự án không thuộc kết cấu hạ tng sẽ không được xem xét bổ sung quy hoạch theo khoản 2 Điều 13 của Luật Quy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung Quý viện kiến nghị, thông báo để Quý vin biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
trưng Lê Quang Mạnh (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ;

-
Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam;
- Lưu: VT, QLQH. TQA.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3013/BKHĐT-QLQH năm 2018 hướng dẫn thủ tục bổ sung quy hoạch cho Dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn ngoài ngân sách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.210