Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2999/VPCP-DK về việc tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2999/VPCP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 01/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2999/VPCP-DK
V/v tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí (công văn số 06/BC-TCV ngày 21 tháng 5 năm 2007) và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 2523/DKVN-KHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2007) về tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất

a) Gói thầu số 1+4 và 2+3:

+ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- Làm việc cụ thể với Tổng thầu Technip, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của mỗi bên trong việc chậm tiến độ và phát sinh kinh phí, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí. Đồng thời, bằng các giải pháp theo đúng pháp luật, kiên quyết yêu cầu Tổng thầu Technip tiếp tục có giải pháp quyết liệt phục hồi tiến độ, đưa nhà máy vào hoạt động tháng 2 năm 2009.

- Phối hợp với Tư vấn Quản lý dự án giám sát chặt chẽ việc chế tạo, lắp đặt thiết bị cho Nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn của dự án; đặc biệt đối với các thiết bị có sự thay đổi nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm các nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

- Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp vật tư, thiết bị thi công đến công trường của Tổng thầu Technip, bảo đảm đủ và kịp thời cho các nhà thầu phụ Việt Nam thi công.

- Yêu cầu Tổng thầu Technip cung cấp bản vẽ thiết kế sớm cho các nhà thầu phụ Việt Nam, hạn chế việc sửa chữa thiết kế, phối hợp, tạo điều kiện cho nhà thầu phụ Việt Nam thi công theo tiến độ chi tiết đã cam kết.

+ Các nhà thầu phụ Việt Nam:

- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 95/TB-VPCP ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

- Về các vấn đề: Lập và quản lý tiến độ chi tiết; phối hợp giữa các nhà thầu xây và lắp; quản lý, tổ chức mặt bằng thi công: Thực hiện theo chỉ đạo của Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân tại công văn số 907/TB-BXD ngày 4 tháng 4 năm 2007 của Bộ Xây dựng.

b) Gói thầu số 5A:

Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất tổ chức phối hợp các nhà thầu thi công gói 5A và 5B, thống nhất tiến độ thi công xen kẽ, bảo đảm tiến độ của gói thầu 5A, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công gói thầu 5B, hạn chế tối đa việc phát sinh kinh phí.

c) Gói thầu số 5B:

- Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vướng mắc về thiết kế gói thầu 5B; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu Cienco 1, PTSC hoàn thành việc thực hiện gói thầu này trong thời gian sớm nhất, đáp ứng kế hoạch bàn giao đã ký kết với Tổng thầu Technip.

- Về việc phát sinh chi phí đền bù cho nhà thầu 5A: Chủ đầu tư, nhà thầu Cienco 1 báo cáo Ban Chỉ đạo chi tiết về nguyên nhân phát sinh, giá trị phát sinh và trách nhiệm của các bên trong việc dẫn đến phát sinh này.

- Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất khẩn trương hoàn thành việc lập dự toán gói thầu 5B làm cơ sở cho việc ký kết và thanh, quyết toán các hợp đồng kinh tế.

d) Gói thầu EPC số 7:

Nhà thầu COMA khẩn trương triển khai công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị; hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt tại kho bảo trì, các xưởng bảo trì, bảo dưỡng cơ khí và nhà hành chính theo hợp đồng đã ký.

đ) Các vấn đề khác:

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết các thủ tục cho phép áp dụng mức phụ cấp thu hút 50% đối với dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho đến khi hoàn thành xây dựng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà thầu tổ chức tốt việc bảo vệ vật tư, thiết bị, máy móc đã được lắp đặt và vận chuyển đến công trường.

2. Dự án polypropylen:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 95/TB-VPCP ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

3. Dự án Khí điện-Đạm Cà Mau:

- Dự án đường ống PM3-Cà Mau: Nhà thầu Vietsovpetro khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị gia nhiệt để bảo đảm cấp khí cho cả hai tổ máy của Nhà máy điện Cà Mau 1.

- Dự án Nhà máy điện Cà Mau 1: Nhà thầu Lilama khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt chu trình hỗn hợp để chạy thử toàn bộ Nhà máy, đưa vào hoạt động tháng 12 năm 2007.

- Dự án Nhà máy điện Cà Mau 2: Nhà thầu Lilama tập trung nhân lực, thiết bị thi công để bù lại tiến độ đã bị chậm, bảo đảm đúng tiến độ đã phê duyệt.

4. Dự án đường ống dẫn khí Phú Mỹ-TP. HCM và Nhà máy điện Nhơn Trạch:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Liên danh nhà thầu Lilama-CC1 khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 94/TB-VPCP ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

5. Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn:

-Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2062/VPCP-DK ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các thành viên BCĐNN về dầu khí;
- UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Cà Mau;
- Các Ban QLDA: LD Dung Quất, Khí-Điện Nhơn Trạch, K-Đ-Đ Cà Mau, Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Các TCT: Lilama, Cienco 1, CC1, BĐ, SH, PTSC, COMA, Vinaconex;
- XNLD Vietsovpetro, công ty PVC, CCIC;
- Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐNN về dầu khí;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), H.(50)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2999/VPCP-DK về việc tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23