Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2985/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2985/TCT-DNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH SX và DV máy tính Thế Trung
(Đ/c: số 67B Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 130-2005KT/CMS ngày 30/6/2005 của Công ty hỏi về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở đầu tư mở rộng SX, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH SX và DV Máy tính Thế Trung có chức năng: SX, lắp ráp các sản phẩm tin học, sản xuất phần mềm tin học, buôn bán các sản phẩm điện tử tin học, dịch vụ lắp đặt bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm công ty sản xuất kinh doanh. Năm 2003, Công ty có đầu tư và lắp đặt mới một dây chuyền lắp ráp máy vi tính, Công ty được hưởng các ưu đãi miễn, giảm thuế như sau:

- Theo quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Công ty được miễn, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại như sau: được miễn thuế 1 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo. Số thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại được xác định bằng chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế của năm công trình đầu tư hoàn thành so với thu nhập chịu thuế của năm trước khi đầu tư.

- Từ năm 2004, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì công ty được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm như sau: Được miễn thuế 1 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được xác định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn, giảm thuế (=) Phần TN chịu thuế trong năm (x) Giá trị TSCĐ đ.tư mới s.dụng cho SX, KD (¸) Tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho SX, KD.

Tổng cục Thuế lưu ý, Công ty chỉ được lựa chọn cách thứ 2 từ năm 2004 trở đi với điều kiện Công ty không thể hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm.

Từ năm 2005 nếu Công ty có dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất, lắp ráp máy tính tại khu công nghiệp thì tùy theo các điều kiện mà dự án đạt được, Công ty sẽ được xét miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2985/TCT-DNK ngày 30/08/2005 về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở đầu tư mở rộng SX do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.890

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!