Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 297/BGTVT-CQLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 12/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/BGTVT-CQLXD
V/v đảm bảo thời gian phong tỏa thi công trong quá trình thi công 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án Đường sắt;
- Ban Quản lý dự án 85.

Bộ GTVT nhận được văn bản số 02/BC-ĐS ngày 01/01/2022 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) báo cáo nhanh về sự cố an toàn giao thông đường sắt quốc gia trong quá trình thi công dự án 7000 tỷ; trong đó Công ty cổ phần 873 thi công cầu Km999+725 dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh làm kéo dài thời gian phong tỏa, chậm trả đường 7h17 phút gây ra chậm hành trình của 11 đoàn tàu từ 163 phút đến 437 phút làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải của ngành đường sắt.

Để đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn công trình trong quá trình thi công 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, đặc biệt trong đợt cao điểm chạy tàu Tết Nguyên đán 2022, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Đường sắt:

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố kéo dài thời gian phong tỏa khi thi công cầu Km999+725, dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh như báo cáo của Tổng công ty ĐSVN tại văn bản số 02/BC-ĐS ngày 01/01/2022 báo cáo Bộ GTVT trước ngày 20/1/2022;

- Đánh giá lại năng lực, khả năng tiếp tục triển khai thi công đối với Công ty cổ phần 873 để xử lý theo quy định, báo cáo kết quả xử lý về Bộ GTVT trước ngày 20/01/2022.

- Yêu cầu Nhà thầu làm việc với Tổng công ty ĐSVN để xử lý các vấn đề liên quan về trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có),

2. Yêu cầu các Ban QLDA (Chủ đầu tư các dự án):

- Các Chủ đầu tư, TVGS, các nhà thầu tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Thanh tra của Cục ĐSVN để thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trên đường sắt đang khai thác theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại các văn bản số 17/BGTVT-CQLXD ngày 04/01/2021, số 855/BGTVT-CQLXD ngày 29/01/2021, số 3139/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2021, số 7991/BGTVT- CQLXD ngày 05/8/2021, số 8356/BGTVT-CQLXD ngày 13/8/2021, số 8824/BGTVT-CQLXD ngày 25/8/2021 và các chỉ dẫn, yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông đường sắt của Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN.

- Rà soát, phê duyệt phương án thi công đảm bảo nguyên tắc: Tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn thi công, an toàn chạy tàu và phải có độ tin cậy cao.

- Thường xuyên kiểm tra các chủ thể thực hiện trong việc tuân thủ phương án thi công được duyệt. Trước khi phong tỏa, Ban QLDA, Tư vấn giám sát phải kiểm tra, nghiệm thu công tác chuẩn bị phong tỏa của nhà thầu, xác định tình trạng hoạt động của máy, thiết bị, chuẩn bị phương án dự phòng một số sự cố có thể xảy ra như hỏng kích, hỏng cần cầu, tời điện..vv. Sau khi kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện phong tỏa, Ban QLDA báo cáo Tổng công ty ĐSVN cấp lệnh phong tỏa.

- Lãnh đạo Ban QLDA phụ trách dự án, Giám đốc QLDA chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và đáp ứng thời gian phong tỏa theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN.

Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Cục ĐSVN;
- Tổng công ty ĐSVN;
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 297/BGTVT-CQLXD ngày 12/01/2022 về đảm bảo thời gian phong tỏa thi công trong quá trình thi công 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.239

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122