Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8824/BGTVT-CQLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 25/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8824/BGTVT-CQLXD
V/v nâng cao công tác an toàn trong thi công dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt;
- Ban Quản lý dự án 85;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Hiện nay 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (Dự án 7000 tỷ) đang trong giai đoạn tập trung triển khai đồng loạt để hoàn thành các dự án vào cuối năm 2021. Từ khi khai các dự án đến nay, Bộ GTVT đã có nhiều văn bản1 yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan yêu cầu phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng công ty ĐSVN tại các văn bản số 2173/ĐS-QLHT ngày 12/8/2021, số 2169/ĐS-ANAT ngày 12/8/2021 từ đầu năm 2021 đến nay đã có 08 vụ sự cố, 02 vụ tai nạn trật bánh toa xe liên quan đến việc thi công các công trình thuộc Dự án 7000 tỷ.

Để đảm bảo công tác an toàn trong thi công Dự án 7.000 tỷ và khắc phục các tồn tại mà Tổng công ty ĐSVN đã nêu, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án Đường sắt và Ban Quản lý dự án 85

- Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ đầu tư trong công tác đảm bảo ATGTĐS, an toàn công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Yêu cầu các nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu trong quá trình thi công.

- Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các bên liên quan và bồi thường thiệt hại cho Tổng công ty ĐSVN (nếu có).

2. Cục Đường sắt Việt Nam

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện thi công trên đường sắt đang khai thác; các vị trí đường ngang, điểm xung yếu trong phạm vi thực hiện các dự án (Trong quá trình kiểm tra đặc biệt lưu ý đến các vị trí đường ngang cảnh báo tự động; các địa điểm xung yếu như: Cầu, các công trình phụ tạm, các địa điểm bố trí, sử dụng thiết bị máy móc thi công công trình...).

- Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn chạy tàu, an toàn trong quá trình thi công của dự án 7.000 tỷ.

3. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Phối hợp với chặt chẽ, hỗ trợ Ban quản lý dự án Đường sắt, Ban Quản lý dự án 85, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn thi công công trình.

- Tăng cường kiểm tra các vị trí hiện đang thi công trên đường sắt đang khai thác. Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo thực hiện đầy đủ theo phương án được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận.

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 1 Văn bản số 6588/BGTVT-CQLXD ngày 08/7/2020; số 17/BGTVT-CQLXD ngày 04/01/2021; số 855/BGTVT-CQLXD ngày 29/01/2021; số 3139/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2021; số 7991/BGTVT-CQLXD ngày 04/8/2021; số 8356/BGTVT-CQLXD ngày 13/8/2021.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8824/BGTVT-CQLXD ngày 25/08/2021 về nâng cao công tác an toàn trong thi công dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97