Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2961/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2961/TCT-ĐTNN
v/v: đề ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Ban quản lí khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Trả lời công văn số 387/BQL-TĐXNK ngày 04/08/2005 của Ban quản lí Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (BQL) về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Khu chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ; Điểm 3, Phần 1 Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; Điểm 8 Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 đã qui định về việc áp dụng các mức ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2004.

Căn cứ vào các qui định tại các văn bản nêu trên, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất đang còn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư đã cấp trước ngày 01/01/2004 sẽ được áp dụng các ưu đãi về thuế suất thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư đã cấp. Riêng về việc xác định thời gian được miễn, giảm thuế nêu tại các văn bản trên đây, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể, trong lúc chưa có văn bản hướng dẫn, đề nghị thực hiện miễn, giảm theo Giấy phép đầu tư.

Về việc có điều chỉnh giấy phép đã cấp hay không, đề nghị BQL thực hiện theo ý kiến của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để BQL biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2961/TCT-ĐTNN ngày 26/08/2005 về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Khu chế xuất do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!