Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1292/TTg-QHQT về việc Chương trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của quốc gia và quốc tế" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1292/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1292/TTg-QHQT
V/v Chương trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của quốc gia và quốc tế"

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5360/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 7 năm 2008) về Chương trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của quốc gia và quốc tế", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Chương trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào chương trình phát triển của quốc gia và quốc tế" giai đoạn II của Chương trình "Phát triển và nghiên cứu hỗ trợ nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững rừng nhiệt đới ở Việt Nam" do tổ chức Tropenbos International (TBI) Hà Lan viện trợ không hoàn lại 1.000.000 Euro, thực hiện trong thời gian 2008-2011, trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế). Vốn đối ứng bằng tiền mặt là 38.353 Euro và bằng hiện vật, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn có do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Viện Điều tra quy hoạch rừng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1292/TTg-QHQT về việc Chương trình "Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào Chương trình phát triển của quốc gia và quốc tế" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52