Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2918/VPCP-QHQT về việc đề xuất đầu tư của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tại Khu kinh tế Vân Phong - Tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2918/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2918/VPCP-QHQT
V/v đề xuất đầu tư của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tại Khu kinh tế Vân Phong - Tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 2540/UBND ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc xem xét chủ trương thực hiện các dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện than và xây dựng và quản lý Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tại Khu kinh tế Vân Phong-tỉnh Khánh Hòa do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đề xuất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp và hướng dẫn chủ đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam để thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo liên quan đến việc phát triển các dự án tại khu vực này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ TH, CN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2918/VPCP-QHQT về việc đề xuất đầu tư của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tại Khu kinh tế Vân Phong - Tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155