Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 29/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình sử dụng ODA của Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 29/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình sử dụng ODA của Chính phủ Áo.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8919/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 12 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình quy mô 700 giường" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo với mục tiêu, hạn mức ODA, cơ chế tài chính và các nội dung cơ bản khác như nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện dự án đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn tất các thủ tục đầu tư cho dự án theo quy định; tiếp thu ý kiến của các Bộ trong quá trình triển khai.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành các thủ tục đối ngoại để bố trí vốn cho dự án.

4. GIao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan đàm phán Hiệp định vay cho dự án; đảm bảo điều kiện vay ưu đãi nhất cho dự án./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 29/TTg-QHQT ngày 06/01/2012 phê duyệt danh mục dự án đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình sử dụng ODA của Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217