Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 289/VPCP-KTN hình thức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 289/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 289/VPCP-KTN
V/v hình thức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn 12736/BCT-NL ngày 17 tháng 12 năm 2009) về việc thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC) phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân theo hình thức BOT như đề xuất của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên

2. Giao Bộ Công Thương ký Biên bản ghi nhớ phát triển dự án (MOU) với VTEC.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đàm phán các hợp đồng với VTEC theo quy định pháp luật hiện hành

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với VTEC trong việc triển khai các hạng mục liên quan đến cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 289/VPCP-KTN hình thức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.252
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112