Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2887/BNN-TCTL về đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở và dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2887/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2887/BNN-TCTL
V/v đầu tư xây dựng một số dự án kè chống sạt lở và dự án thủy lợi.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 1484/PC-VPCP ngày 14/9/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị bố trí vốn cho các công trình thủy lợi của tỉnh Hà Giang. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị bố trí vốn các công trình xử lý sạt lở tại văn bản số 2338/UBND-CNGTXD ngày 26/8/2011: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý sạt lở trên địa bàn tỉnh Hà Giang tại văn bản số 6076/VPCP-KTN ngày 31/8/2011, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị bố trí vốn các công trình thủy lợi tại các văn bản: 2395/UBND-KT ngày 06/9/2011 và 2393/UBND-NN ngày 06/9/2011: Việc đầu tư kinh phí xây dựng Cụm thủy lợi Giàng Trù C, xã Du Già, huyện Yên Minh; Cụm thủy nông xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; Thủy nông Yên Sơn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì và Cụm thủy nông Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì theo đề nghị của Tỉnh phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất của bà con các huyện vùng cao khó khăn về nguồn nước và các huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ là cần thiết. Tuy nhiên hiện nay kế hoạch vốn năm 2011 đã được phân bổ, Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét khi khả năng nguồn ngân sách nhà nước cho phép để đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch-ĐT; Tài chính;
- Sở NN và PTNT Hà Giang;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ.3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2887/BNN-TCTL về đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở và dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174