Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 288/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 13/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 288/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1234/NNH ngày 16/10/2008 của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung công việc quản lý dự án của chủ đầu tư được qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí quản lý dự án để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án của chủ đầu tư được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP bao gồm chi phí cho các công việc tổ chức lập dự án đầu tư, tổ chức thẩm định dự án, tổ chức thẩm tra thiết kế (kỹ thuật và bản vẽ thi công), dự toán xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng... Trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thực hiện các công việc này thì chi phí được xác định bằng dự toán theo qui định hiện hành. Nguồn chi phí lấy từ chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư.

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 288/BXD-KTXD ngày 13/11/2008 về việc Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251