Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2878/VPCP-ĐP về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2878/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2878/VPCP-ĐP
V/v Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn  

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Văn phòng Chính phủ ngày 06 tháng 5 năm 2009 về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Phó Thủ tướng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tại thành phố Lạng Sơn vào ngày 20 tháng 5 năm 2009.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị tiết kiệm, đạt hiệu quả cao và có phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc;
- Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng    

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2878/VPCP-ĐP về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


816
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118