Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc đẩy mạnh cấp phát vốn đầu tư XDCB 4 tháng cuối năm 1997

Số hiệu: 2876-TC/ĐTPT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 18/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2876-TC/ĐTPT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2876 TC/ĐTPT NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1997 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ XDCB 4 THÁNG CUỐI NĂM 1997

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, đoàn thể
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 1997 của Chính phủ (văn bản số 85/CP-m ngày 11/7/1997 của Chính phủ), nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch và cấp phát vốn đầu tư năm 1997; Bộ Tài chính hướng dẫn cấp pháp vốn đầu tư 4 tháng cuối năm 1997 như sau:

1- Để có căn cứ cấp phát vốn đầu tư đối với các dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư năm 1997 theo văn bản số 204/KTTH-Tym ngày 2/7/1997 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Đầu tư phát triển thông báo danh mục dự án, công trình được bổ sung kế hoạch năm 1997 về các Cục, Chi cục Đầu tư phát triển. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng Công ty 91, các Hội, Đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phân khai kế hoạch khối lượng chi tiết của từng dự án, công trình gửi cho Tổng cục Đầu tư phát triển và Cục, Chi cục Đầu tư phát triển nơi Chủ đầu tư mở tài khoản. Trong đó xác định rõ mục tiêu và cơ cấu vốn đầu tư (xây lắp, thiết bị, chi phí khác) phù hợp với tổng dự toán được duyệt để cấp phát vốn theo kế hoạch đã giao).

2- Thời gian cấp vốn thanh toán khối lượng nợ tồn đọng bổ sung kế hoạch đầu tư năm 1996 được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung tại Công văn số 204/KTTH-Tym của Thủ tướng Chính phủ và khối lượng trong kế hoạch năm 1997 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/1997, khối lượng thực hiện sau ngày 31/12/1997 phải bố trí kế hoạch năm 1998 để thanh toán.

3- Đối với các dự án, công trình đã bố trí kế hoạch đầu tư năm 1997 nhưng đến ngày 31/7/1997 chưa có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ (chưa có QĐ đầu tư, TKKT và TDT được duyệt), đưa ra ngoài kế hoạch đầu tư năm 1997 để tập trung vốn cho các dự án khác đã bố trí kế hoạch đầu tư năm 1997 nhưng thiếu vốn.

4- Tạm dừng cấp cho các khoản chi mua sắm ô tô con, đình hoãn xây dựng mới trụ sở làm việc bằng vốn Ngân sách Nhà nước (trừ các tỉnh mới tách). Trường hợp cần thiết phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định mới được cấp vốn.

5- Đối với các dự án, công trình đã bố trí kế hoạch đầu tư năm 1997 nhưng còn thiếu một số thủ tục cấp phát (dự toán chi tiết được duyệt, giấy cấp quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng...) khi có khối lượng hoàn thành, Chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, lập phiếu giá thanh toán gửi đến cơ quan cấp vốn được tạm cấp 80% giá trị khối lượng hoàn thành trong kế hoạch. Đến ngày 30/9/1997 các Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất được các hồ sơ thủ tục cấp phát thì khối lượng còn lại trong kế hoạch đầu tư năm 1997 phải bố trí vào kế hoạch đầu tư năm 1998 để thanh toán.

6- Đối với các công trình đã hoàn thành, Chủ đầu tư phải lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan cấp vốn và cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; Công trình chưa hoàn thành, Chủ đầu tư phải lập báo cáo kế toán các nguồn vốn đã được cấp, tình hình sử dụng vốn và tiến độ thực hiện kế hoạch gửi cơ quan cấp vốn và cơ quan Chủ quản đầu tư theo quy định tại Thông tư số 66 TC/ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư XDCB.

7- Vào ngày 25 hàng tháng, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, Đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo cho Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT) về tình hình sử dụng vốn đầu tư các công trình được Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 1997 và giải quyết tồn đọng năm 1996 theo công văn số 204/KTH-Tym ngày 2/7/1997 của Chính phủ và Công văn số 4035-BKH/TH ngày 5/7/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, các Hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện đúng những hướng dẫn trên đây.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để giải quyết.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc đẩy mạnh cấp phát vốn đầu tư XDCB 4 tháng cuối năm 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898
DMCA.com Protection Status