Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2869/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/VPCP-KTN
V/v: đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (các công văn số 176/UBND-NN4 ngày 20 tháng 01 năm 2011 và số 1001/UBND-NN4 ngày 05 tháng 4 năm 2011); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 865/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 02 năm 2011), Giao thông vận tải (các công văn số 988/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2011 và số 2168/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2011) và Tài chính (công văn số 2150/BTC-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011) về việc đầu tư, cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, lập dự án nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất về quy mô, tiến độ thực hiện dự án.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất phương án nguồn vốn thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2869/VPCP-KTN ngày 06/05/2011 về đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.336

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!