Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2867/VPCP-KTN về việc ủy quyền phê duyệt các dự án tự đầu tư thăm dò khai thác dầu khí trong nước dưới 3.000 tỷ đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2867/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2867/VPCP-KTN
V/v ủy quyền phê duyệt các dự án tự đầu tư thăm dò khai thác dầu khí trong nước dưới 3.000 tỷ đồng

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương (Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP).

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1901/DKVN-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2541/BKH-GS&TĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009), Công Thương (công văn số 3186/BCT-NL ngày 10 tháng 4 năm 2009), Tài chính (công văn số 5624/BTC-ĐT ngày 17 tháng 4 năm 2009), Tư pháp, (công văn số 1159/BTP-PLQT ngày 17 tháng 4 năm 2009) về ủy quyền phê duyệt các dự án tự đầu tư thăm dò khai thác dầu khí trong nước dưới 3.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ nghiên cứu, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTN (4b), GL (17b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2867/VPCP-KTN về việc ủy quyền phê duyệt các dự án tự đầu tư thăm dò khai thác dầu khí trong nước dưới 3.000 tỷ đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


916
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127