Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2863/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2863/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc

Trả lời công văn ngày 30/5/2005 của Công ty Sanyo Engineering & Construction INC về thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 28 của Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính và Điểm 7 của Hợp đồng ký giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam về khoản vay của Chính phủ Nhật Bản và công văn chấp thuận số 1893 BKH/KTĐT ngày 28/3/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: Chính phủ Việt Nam sẽ miễn cho các Công ty Nhật Bản hoạt động như là các nhà cung cấp, các nhà thầu và/ hoặc các nhà tư vấn tất cả các khoản thuế và phí tại Việt Nam đối với thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa hoặc các dịch vụ được cung cấp theo các khoản vay nhưng chỉ áp dụng cho các nhà thầu Chính trực tiếp ký hợp đồng với Chủ đầu tư. Quy định này không áp dụng đối với các Nhà thầu phụ Nhật Bản.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Sanyo Engineering & Construction INC (nhà thầu phụ Nhật Bản) ký hợp đồng với Công ty REE (là nhà thầu phụ Việt Nam) để cung cấp và lắp đặt hệ thống điện cho dự án xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế Tân Sơn Nhất không thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN đối với thu nhập thu được từ hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống điện ký với Công ty REE nói trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2863/TCT-ĐTNN ngày 22/08/2005 về thuế nhà thầu nước ngoài do bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.180

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!