Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2831/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2831/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2005

Kính gửi

-Công ty công trình giao thông công chính
(14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hcm)
- Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 428/CV-CTGTCC ngày 8/6/2005 của Công ty Công trình Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh về việc xin miễn thuế nhập khẩu cho dự án đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Thông tư số 113/2003/TT-BTC ngày 27/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, thì trường hợp đơn vị nhập khẩu máy móc, thiết bị trước khi được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cũng được miễn thuế nhập khẩu, nhưng thời hạn không quá 2 tháng (được tính tròn 60 ngày lịch) kể từ ngày nhập khẩu đến ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp của Công ty Công trình Giao thông công chính là nhập khẩu trước khi được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trên 60 ngày nên không được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ nguyên tắc phân loại hàng hóa quy định tại Điểm 2.1.1 Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu là một tập hợp các máy móc thuộc các nhóm, phân nhóm hàng của các chương 84,85,86,88,89,90 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại hàng hóa theo máy chính để tính thuế nhập khẩu.

Đối với trường hợp nhập khẩu lô hàng thiết bị toàn bộ gồm nhiều các tập hợp máy móc khác nhau hoặc nhiều dây chuyền khác nhau, trong đó mỗi tập hợp/ dây chuyền có một máy chính thì những trường hợp này cần phân loại lô hàng nhập khẩu thành từng nhóm các máy móc, thiết bị tương ứng với từng dây chuyền để tính thuế theo đúng nguyên tắc đã hướng dẫn nêu trên. Nếu máy chính có mức thuế suất nhập khẩu cao hơn mức thuế nhập khẩu của các máy móc, thiết bị khác trong tập hợp các máy móc nhập khẩu thì các doanh nghiệp được lựa chọn việc áp dụng cách phân loại theo máy chính hoặc phân loại theo từng máy.

Trường hợp của Công ty Công trình giao thông công chính nhập khẩu lô hàng Hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ để sản xuất ống beton dự ứng lực, theo trình bày là máy chính có mức thuế cao hơn các máy khác, lô hàng gồm các tập hợp máy móc khác nhau, không phải chỉ có Hệ thống khuôn đúc beton, do đó để đảm bảo việc xử lý đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nguyên tắc phân loại của Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính để kiểm tra xác định thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Công trình giao thông công chính được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2831/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2005 về việc xử lý thuế nhập khẩu dự án đầu tư trong nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!