Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2823/BCT-CNNg về đầu tư sản xuất, lắp ráp xe 04 bánh có gắn động cơ của Công ty cổ phần ô tô Đông Bản Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2823/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2823/BCT-CNNg
V/v đầu tư sản xuất, lắp ráp xe 04 bánh có gắn động cơ của Công ty CP ô tô Đông Bản Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam

Bộ Công Thương nhận được công văn số 181/BQL-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định hồ sơ đăng ký Dự án sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ của Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam (kèm hồ sơ dự án). Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện đăng ký thực hiện dự án:

Tại văn bản số 1891/UBND-CN ngày 16 tháng 10 năm 2009, Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác nhận đủ điều kiện doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo các quy định của Quyết định số 115/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của trưởng Bộ Công nghiệp. Theo hồ sơ gửi kèm theo công văn số 181/BQL-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp các loại xe tải nhỏ phục vụ nông nghiệp, nông thôn và có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án. Như vậy theo mục 1 của công văn hướng dẫn số 1265/BCT-CNNg ngày 21 tháng 2 năm 2012 của Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam đủ điều kiện đăng ký thực hiện dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ.

2. Về nội dung hồ sơ dự án:

Theo nội dung hồ sơ dự án, Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam dự kiến sẽ đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ nhãn hiệu DONG GANG. Trên cơ sở hồ sơ dự án, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp và ra Biên bản thẩm tra số 01/BCT-CNNg ngày 29 tháng 3 năm 2012. Tại kết luận của Biên bản thẩm tra nói trên, Đoàn thẩm tra đã có ý kiến kết luận Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ theo hướng dẫn tại công văn số 1265/BCT-CNNg ngày 21 tháng 2 năm 2012 của Bộ Công Thương.

3. Căn cứ nội dung hồ sơ dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ của Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam và Biên bản thẩm tra số 01/BB-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2012, Bộ Công Thương đồng ý chấp thuận để Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam được bổ sung ngành nghề, mục tiêu sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ với nhãn hiệu DONG GANG.

Công ty cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam có trách nhiệm sản xuất, lắp ráp sản phẩm xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ nhãn hiệu DONG GANG đạt tiêu chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Bộ: GTVT, CA;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Đăng kiểm VN;
- Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh;
- Ban quản lý các Khu CN Bắc Ninh;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2823/BCT-CNNg về đầu tư sản xuất, lắp ráp xe 04 bánh có gắn động cơ của Công ty cổ phần ô tô Đông Bản Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172