Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2798/VPCP-KTN về việc chủ đầu tư Trung tâm điện lực Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2798/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2798/VPCP-KTN
V/v Chủ đầu tư Trung tâm điện lực Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1118/TKV-ĐL ngày 10 tháng 3 năm 2009); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 3170/BCT-NL ngày 10 tháng 4 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2011/UBND.ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2009) về việc giao Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư Trung tâm điện lực Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc giao Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư giai đoạn 1 (nhà máy điện Quỳnh Lập 1 – 2x600 MW), Trung tâm điện lực Quỳnh Lập, Nghệ An.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An hướng dẫn chủ đầu tư lập Dự án nhà máy điện Quỳnh Lập 1, vận hành nhà máy sau 2015, trình duyệt theo quy định hiện hành; đề xuất việc triển khai thực hiện giai đoạn 2.

3. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm rõ phương án huy động vốn, nguồn cung cấp than trước khi quyết định đầu tư; đàm phán, ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước khi khởi công xây dựng công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2798/VPCP-KTN về việc chủ đầu tư Trung tâm điện lực Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


895
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233