Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2773/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 2773/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 03/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2773/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Hội sinh vật cảnh Nghệ An

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản s3124/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị trong đấu thầu của Hội sinh vật cảnh Nghệ An. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 43 khoản 1) quy định nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lp, hn hợp được xem xét, đề nghị trúng thu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (a) có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; (b) có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; (c) có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; (d) có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; (đ) có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá; (e) có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Đối với vấn đề của Quý đơn vị, nhà thầu tham dự thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên.

Liên quan đến việc xác định doanh thu bình quân hàng năm, theo hướng dẫn tại ghi chú (3) Mục 2 Chương III của Mu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đu tư thì yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k (thông thường hệ số “k” trong công thức này là từ 0,8 - 2,0). Theo đó, khi lập hồ sơ mi thu, chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của từng gói thầu và hướng dẫn nêu trên để đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm phù hợp, làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 3124/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 93, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);
- V
ăn phòng Chính phủ;
- C
ng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (Đ ).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2773/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159