Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2772/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 2772/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 03/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2772/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH giáo dục Hưng Bình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3130/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH giáo dục Hưng Bình liên quan đến hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trường mầm non Ngôi nhà xanh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầukhoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định bao gồm: (i) dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và (ii) dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hp đa năng.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, lĩnh vực giáo dục, đào tạo là một trong các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Bên cạnh đó, trường hợp dự án trên được xác định là dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Quý Công ty xác định hình thức đầu tư dự án để có cơ sở áp dụng quy định phù hợp. Trường hợp dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầukhoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ thông tin do Quý Công ty cung cấp. Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin cung cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Nhà A1, t7B, ngõ 4 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang);
- Cổng TTĐT Chính phủ
(VPCP);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2772/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


101
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.16.123