Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 272/BGTVT-TC về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 272/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 272/BGTVT-TC
V/v Tất toán tài khoản dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

 

- Các Tổng cục, Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1142/TTg –KTKH ngày 20/3/2007, Bộ Tài chính đã có văn bản số 14730/BTC- KBNN ngày 01/11/2007 về xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Nhằm giải quyết dứt điểm việc tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoàn từ năm 2004 chở về trước, ngày 23/12/2008 Bộ Tài chính có văn bản số 15644/BTC-ĐT về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư. Để triển khai văn bản số 15644/BTC-ĐT nói trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Tổng Cục, Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Ban quản lý dự án, các Tổng công ty, Công ty nhà nước trực thuộc Bộ, các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT, Trung tâm công nghệ thông tin như sau:

1. Khẩn trương thành lập Tổ xử lý tất toán các dự án thuộc phạm vi quản lý để đôn đốc chỉ đạo các Chủ đầu tư, các đơn vị trực thuộc thực hiện việc quyết toán và tất toán tài khoản, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quyết toán và tất toán tài khoản dự án đầu tư.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các tồn tại trong công tác quyết toán dự án đầu tư, khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt, đồng thời tổ chức thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thẩm quyền và phân cấp uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Các đơn vị Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan để hoàn thành công tác quyết toán dự án trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, liên hệ với Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản để làm thủ tục tất toán tài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

- Báo cáo Bộ Giao thông vận tải về các dự án dừng triển khai, hoàn thiện thủ tục để lập quyết toán chi phí đầu tư theo đúng quy định.

4. Về thời điểm thực hiện:

- Đối với các dự án hoàn thành hoặc đình hoãn từ năm 2000 trở về trước: Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoản, chậm nhất là ngày 30/6/2009.

- Đối với các dự án hoàn thành hoặc đình hoãn từ năm 2001 đến năm 2004: Xử lý dứt điểm việc tất toán tài khoản, chậm nhất là ngày 30/11/2009.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo thường xuyên kết quả, các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện về Bộ./.

(Gửi kèm theo văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính.)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 272/BGTVT-TC về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155