Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2712/BXD-KTTC về việc hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2712/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2712/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

 

Trả lời văn bản số 1738/TC-QLVĐT ngày 28/11/2007 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính  như: Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo đó, các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm (nhóm II) căn cứ vào mức chi phí quản lý dự án được duyệt lập dự toán chi phí quản lý dự án trình Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt; Trường hợp Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) có đủ năng lực theo qui định tự thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, thì được công thêm chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tự thực hiện này vào tổng mức chi phí quản lý dự án mà Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) được sử dụng.

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

 

 

Nơi nhận:
-
Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VP, VKTXD, Vụ KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2712/BXD-KTTC về việc hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144