Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 268/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 268/BNN-TCTL
V/v đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn các xã biên giới tỉnh Đăk Lăk

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 168/VPCP-KTN ngày 10/01/2011 của Văn phòng Chính phủ kèm theo công văn số 30/UBND-CN ngày 05/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk đề nghị bổ sung dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn các xã biên giới Ia Lốp, Ia R’vê, Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sút, tỉnh Đăk Lăk vào quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2010 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 8308/VPCP-KTN ngày 15/11/2010, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành làm việc với các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa, lũ gây ra, đánh giá tình hình thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục trước mắt và lâu dài các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ, nhưng chưa có dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn các xã biên giới Ia Lốp, Ia R’vê, Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sút. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng, việc bổ sung dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn các xã biên giới theo đề nghị của tỉnh Đăk Lăk nêu trên vào danh mục các dự án đầu tư xây dựng theo quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở để Tỉnh triển khai thực hiện là cần thiết.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Đăk Lăk;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ).  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 268/BNN-TCTL ngày 27/01/2011 về đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn các xã biên giới tỉnh Đắk Lăk do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.465

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!