Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 267/BXD-KTXD về giá trị dự phòng của dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2, sử dụng vốn ODA Nhật Bản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 267/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/BXD-KTXD
V/v: Giá trị dự phòng của dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2, sử dụng vốn ODA Nhật Bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012.

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 771/VPCP-QHQT ngày 10/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về giá trị dự phòng của dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2, sử dụng vốn ODA Nhật Bản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2 là cần thiết và phù hợp với quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

2. Trên cơ sở hiệu quả tổng thể của dự án, chi phí dự phòng được tính toán căn cứ tiến độ dự kiến thực hiện để đảm bảo dự phòng đủ vốn đầu tư thực hiện dự án.

3. Việc quản lý và sử dụng chi phí dự phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, HTKT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 267/BXD-KTXD về giá trị dự phòng của dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2, sử dụng vốn ODA Nhật Bản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77