Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 266/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 266/BNN-HTQT
V/v điều chỉnh hiệp định PHRD dự án Quản lý rủi ro thiên tai NDRMP.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là Cơ quan chủ quản dự án “Quản lý rủi ro thiên tai - NDRMP” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Khoản vay Cr.4114-VN được Chính phủ Việt Nam và WB ký kết ngày 02/3/2006 có hiệu lực từ ngày 02/5/2006 và sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2011.

Chính phủ Nhật Bản cùng đồng tài trợ cho dự án với khoản viện trợ không hoàn lại TF.55176 (PHDR) với số tiền 4,5 triệu USD và TF.54753 (JSDF) với số tiền 1,46 triệu USD. Khoản viện trợ 1,46 triệu USD từ nguồn JSDF đã thực hiện xong và kết thúc năm 2010.

Đối với khoản viện trợ PHDR, dự kiến tới thời điểm kết thúc dự án 30/6/2011, phần kết dư của nguồn vốn này là 668.000 USD, cụ thể:

a) Tổng giá trị nguồn viện trợ PHRD: 4.500.000 USD

b) Tổng giá trị đã trao hợp đồng: 3.832.000 USD

c) Giá trị kết dư (c) = (a) – (b) là: 668.000 USD

Để sử dụng triệt để và hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại PHRD, Bộ NN&PTNT đề xuất sử dụng nguồn vốn kết dư nêu trên cho hoạt động chuẩn bị dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) đang được Bộ NN&PTNT và WB chuẩn bị, dự kiến đưa vào danh mục các dự án ODA vay WB năm tài khóa 2012, cụ thể chi cho các nội dung sau:

a) Chi tư vấn: 530.000 USD

b) Chi phí đào tạo, hội thảo: 73.000 USD

c) Chi phí hỗ trợ quản lý dự án (chi phí gia tăng): 65.000 USD

Ngân hàng Thế giới đã có ý kiến đồng thuận với những nội dung nêu trên. Để có thể chính thức sử dụng số vốn nói trên đáp ứng tiến độ công tác chuẩn bị dự án VN-Haz, Bộ NN&PTNT đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong Hiệp định vay PHDR như sau:

1. Bổ sung vào phần mục đích trong hiệp định: Hỗ trợ hoạt động chuẩn bị dự án mới liên quan đến quản lý thiên tai (bao gồm chi phí thuê tuyển tư vấn, đào tạo, hội thảo và các chi phí gia tăng).

2. Điều chỉnh thời gian đóng khoản viện trợ tới 30/6/2012 để có thời gian thực hiện các nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị dự án.

3. Bổ sung 01 hạng mục vào bảng các hạng mục được tài trợ của hiệp định là: Chi phí gia tăng, giá trị phân bổ 65.000 USD, 100% chi phí được tài trợ, cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Giá trị đã phân bổ

Giá trị đề nghị điều chỉnh (USD)

% chi phí được tài trợ

1

Dịch vụ tư vấn

2.700.000

3.386.000

100%

2

Đào tạo và chiến dịch phổ biến kiến thức công cộng

1.800.000

1.049.000

100%

3

Chi phí gia tăng

 

65.000

100%

 

Tổng:

4.500.000

4.500.000

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Hiệp định PHDR (khoản viện trợ không hoàn lại TF.55176) để Bộ có thể sử dụng số vốn kết dư nêu trên cho công tác chuẩn bị dự án VN-Haz năm tài khóa 2012./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Ban CPO;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 266/BNN-HTQT ngày 27/01/2011 điều chỉnh hiệp định PHRD dự án Quản lý rủi ro thiên tai NDRMP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.450
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74