Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2628/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2628/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng công ty khoáng sản - TKV
- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Cục Thuế tỉnh Lào Cai

 

Trả lời công văn số 497/CV-TCKT ngày 08/4/2008 của Tổng công ty khoáng sản - TKV (mã số thuế 0100103087) về việc giải quyết vướng mắc địa điểm hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư "Tổ hợp Đồng Sin Quyền Lào Cai giai đoạn 2: Phần Luyện", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì:

"Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Cơ sở kinh doanh phải lập tờ khai thuế mẫu số 01B/GTGT, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo từng năm, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch).

Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp".

Theo quy định nêu trên và báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 4838/CT-KTT3 ngày 24/4/2008, Cục Thuế tỉnh Lào Cai tại công văn số 738 CV/KTT ngày 24/4/2008 về việc hoàn thuế GTGT đầu vào dự án đầu tư "Tổ hợp Đồng Sin Quyền Lào Cai" của Tổng công ty khoáng sản-TKV, việc xử lý hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Dự án đầu tư "Tổ hợp Đồng Sin Quyền Lào Cai giai đoạn 2: Phần Luyện" thực hiện như sau:

- Giai đoạn Tổng công ty khoáng sản-TKV đầu tư Dự án "Tổ hợp Đồng Sin Quyền Lào Cai giai đoạn 2: Phần Luyện" nhưng không thành lập Ban quản lý dự án và chưa có quyết định thành lập Công ty Luyện Đồng Lào Cai thì số thuế GTGT phát sinh của dự án được Tổng công ty kê khai, khấu trừ và đề nghị hoàn tại Cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Kể từ khi Công ty Luyện Đồng Lào Cai được thành lập, Tổng công ty khoáng sản-TKV có trách nhiệm tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án đầu tư giai đoạn 2 - Phần Luyện bàn giao cho Công ty Luyện Đồng Lào Cai để Công ty Luyện Đồng Lào Cai thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính nêu trên với Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Đối với số thuế GTGT từ tháng 9/2007 đến tháng 12/2007 của dự án phần Luyện đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa bàn giao, Tổng công ty khoáng sản-TKV đã kê khai thuế GTGT đầu vào tại Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế và giải quyết hoàn thuế cho Tổng công ty khoáng sản-TKV theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty khoáng sản-TKV, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: CS, PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2628/TCT-KK ngày 11/07/2008 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!