Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2611/VPCP-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2611/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2611/VPCP-QHQT
V/v bổ sung danh mục dự án HTKT do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2709/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 4 năm 2007) về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Đánh giá ngành nước Việt Nam" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Đánh giá ngành nước Việt Nam" trị giá 780.000 USD vào danh mục các dự án HTKT do ADB, Chính phủ Hà Lan, Ôxtrâylia và Đan Mạch đồng tài trợ cho Việt Nam năm 2006 cùng các nội dung đề cập tại Mục 2 của công văn nêu trên. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án HTKT nêu trên theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với ADB Hiệp định dự án HTKT nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, TH, NN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (4).27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2611/VPCP-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.770
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66