Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2596/BXD-KHTC về việc báo cáo giám sát đánh giá các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2596/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2596/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo giám sát đánh giá các dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo thông tư số 03/2003/TT - BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam chỉ đạo các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các công ty con mà nhà nước chiếm cổ phần chi phối, lập báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định sau.

1/ Đối với các dự án nhóm A chuẩn bị đầu tư trong năm 2008, được lập báo cáo theo biểu mẫu số 1/GĐ ĐT.

2/ Đối với các dự án nhóm B, C đang triển khai trong năm 2008 được lâp báo cáo theo biểu mẫu số 2/GĐ ĐT.

3/ Đối với dự án nhóm A đang triển khai, được lập báo cáo theo biểu mẫu số 3/GĐ ĐT.

4/ Đối với các dự án nhóm A, kết thúc đi vào hoạt động trong năm 2008 được báo cáo theo biểu mẫu số 4/GĐ ĐT.

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng cuối năm 2008, đề nghị gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng trước ngày 20/1/2009 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị các doanh nghiệp thuộc Bộ, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam chỉ đạo các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện khẩn trương và nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2596/BXD-KHTC về việc báo cáo giám sát đánh giá các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172