Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2570/TCT-CS năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế về thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2570/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2570/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 345/CT-TTKT3 ngày 0611)212020 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vướng mắc về thuế nhà thầu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng.

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Priority Pass Limited, được thành lập và có trụ sở tại Anh Quốc, mua dịch vụ phòng chờ từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng của Công ty cổ phần dịch vụ Nhà ga quốc tế Đà Nẵng để các hành khách có thẻ thành viên do Công ty Priority Pass Limited phát hành sử dụng thì:

- Nếu Công ty Priority Pass Limited kinh doanh dịch vụ phòng chờ của Công ty cổ phần dịch vụ Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông qua các thẻ thành viên do Công ty Priority Pass Limited phát hành thì Công ty Priority Pass Limited thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên. Về đối tượng khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 2 và khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013  của Bộ Tài chính. Về việc xác định thuế

GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

- Nếu Công ty Priority Pass Limited chỉ mua dịch vụ phòng chờ của Công ty cổ phần dịch vụ Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để các hành khách có thẻ thành viên do Công ty Priority Pass Limited phát hành sử dụng mà không thu tiền dịch vụ phòng chờ của các chủ thẻ thì không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tìm hiểu thêm thông tin về thẻ thành viên do Công ty Priority Pass Limited phát hành, cách thức sở hữu thẻ, quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thẻ khi sử dụng các dịch vụ do Công ty Priority Pass Limited cung cấp để thực hiện việc thu thuế nhà thầu theo nguyên tắc nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2570/TCT-CS năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế về thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


320

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97