Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 256/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn miễn giảm thuế TNDN

Số hiệu: 256/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 256/TCT-ĐTNN
V/v: Hướng dẫn miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH TOKYO MICRO Việt Nam 

 

Trả lời công văn ngày 28/11/2005 của Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam về việc ưu đãi miễn, giảm và thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; Điểm 2, Mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính: doanh nghiệp chế xuất trong lĩnh vực sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp (không phân biệt trong hay ngoài Khu chế xuất) được miễn thuế TNDN 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp cho 7 năm tiếp theo.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam được cấp Giấy phép với mục tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra xuất khẩu 100% (doanh nghiệp Chế xuất), nếu tiếp tục đáp ứng được điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm theo quy định tại Giấy phép Đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế suất và thời gian áp dụng theo quy định của Giấy phép. Đồng thời Công ty đang còn trong thời kỳ ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Giấy phép thì được hưởngcác ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Giấy phép thì được hưởng các ưu đãi về miễn, giảm cho thời gian còn lại theo quy định tại các văn bản trên đây.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 256/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn miễn giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126