Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2559/VPCP-KTN năm 2012 về nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2559/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 2559/VPCP-KTN
V/v nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Bắc Ninh, Sóc Trăng.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012), Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (tờ trình số 1939/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2012) về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn các tỉnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh nêu trên khẩn trương lập và trình Chính phủ xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp tỉnh để có căn cứ xem xét, quyết định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Việc xem xét, quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) các cấp chưa được xét duyệt, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 873/VPCP-KTN ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2559/VPCP-KTN năm 2012 về nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.857
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78