Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2520/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2520/VPCP-KTTH
V/v xử lý nợ của Dự án nhũ tương nhựa đường sử dụng ODA của Tây Ban Nha

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1523/BTC-QLN ngày 10 tháng 02 năm 2009 về Dự án nhũ tương nhựa đường sử dụng ODA của Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện kiểm toán độc lập toàn bộ tình hình tài chính của Công ty Sửa chữa, xây dựng công trình, cơ khí giao thông 721 (gọi tắt là Công ty 721) và báo cáo quyết toán dự án Sản xuất nhũ tương nhựa đường vay vốn ODA của Tây Ban Nha đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2008; đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc không trả được nợ của Dự án.

2. Sau khi có kết quả kiểm toán, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý cụ thể số nợ vay lại vốn vay ODA của Công ty 721 theo phương án 1 nêu tại công văn 1523/BTC-QLN ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính.

3. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam ký hợp đồng cho vay lại với Công ty 721 và đôn đốc trả nợ theo các điều kiện mới: lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước hiện hành; thời gian trả nợ trong 4 năm còn lại theo Hiệp định vay ban đầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2520/VPCP-KTTH ngày 20/04/2009 về việc xử lý nợ của Dự án nhũ tương nhựa đường sử dụng ODA của Tây Ban Nha do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133