Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2484/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài thuộc diện không cư trú tại Việt Nam và thuế nhà thầu

Số hiệu: 2484/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2484/TCT-TNCN
V/v: Thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3967/CT-TKTN ngày 26/4/2006 của Cục thuế TP HCM về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài thuộc diện không cư trú tại Việt Nam và thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 4/02/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thì:

1. Trường hợp người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam mà Khoản thu nhập này được tính vào chi phí của các hợp đồng dầu khí tại Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Mục III, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Trường hợp cá nhân nước ngoài đến Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế được coi là không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

Trường hợp thu nhập cá nhân được xác định là thu nhập toàn cầu (không tách riêng thu nhập trả cho công việc làm tại Việt Nam) thì tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam được xác định như sau:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày làm việc  tại VN

x

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu trước thuế

+

Thu nhập chịu thuế (TN trước thuế) khác phát sinh tại Việt Nam

Tổng số ngày làm việc trong năm (*)

(*) Tổng số ngày làm việc trong năm tính theo chế độ quy định tại Bộ luật Lao động của Việt Nam.

3. Về thuế nhà thầu:

Bên nước ngoài thực hiện hợp đồng dầu khí tại Việt Nam được xác định là cơ sở thường trú của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, các dịch vụ do trụ sở chính, các công ty trong cùng tập đoàn cung cấp (dịch vụ phân tích dữ liệu địa chấn, các dịch vụ khác) cho bên nước ngoài thực hiện hợp đồng dầu khí tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PCCS, ĐTNN, HTQT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2484/TCT-TNCN ngày 13/07/2006 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người nước ngoài thuộc diện không cư trú tại Việt Nam và thuế nhà thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.754

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195