Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2453/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2453/TCT-PCCS
v/v: về giá đất làm căn cứ xác định doanh thu tính thuế TNDN

Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 797/CT-TTHT ngày 18/4/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về giá đất làm căn cứ xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng giữa tổ chức kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất với bên nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất.

…Trường hợp giá ghi trên hóa đơn hoặc số tiền thực tế nhận được thấp hơn giá do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định”.

Tại Điểm 1 Công văn số 6540/TC-QLG ngày 31/5/2005 của Bộ Tài chính về thẩm quyền quy định giá đất thuộc một số dự án hướng dẫn: “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp này là do tổ chức sử dụng đất quyết định hoặc là giá thỏa thuận giữa tổ chức sử dụng đất và các bên liên quan nhưng không được thấp hơn giá đất cùng loại do “Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp giá đất và khung giá các loại đất.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần Phú Quý có Dự án đầu tư khu dân cư và khu du lịch sinh thái khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thực tế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá đất cụ thể như sau:

- Trường hợp chuyển nhượng các lô đất với giá thực tế cao hơn giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá đất thực tế chuyển nhượng.

- Trường hợp chuyển nhượng các lô đất với giá thực tế thấp hơn giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số :2453/TCT-PCCS về xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.833

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!