Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2453/BXD-HĐXD về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2453/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2453/BXD–HĐXD
V/v cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1839/KHĐT-KTĐN ngày 27/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Tòa nhà trung tâm thương mại. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập Công ty TNHH Promenada Canary 100% vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng và kinh doanh một Tòa nhà trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn Quốc tế trên diện tích 46.717,7m2 tại vị trí Số 1 trong Khu tổ hợp thương mại Guocoland xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh Bất động sản.

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương đồng ý chủ trương cho Guocoland Vietnam (S) Pte. Ltd và ECC Group đầu tư xây dựng theo văn bản số 1306/UBND - KTTH ngày 18/5/2009; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương chấp thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực dự án theo văn bản số 1887/STNMT-ĐĐ ngày 23/7/2009.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy đây là dự án thứ phát trong dự án Khu tổ hợp thương mại Guocoland tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH bất động sản Guocoland Bình Dương đầu tư. Dự án Khu tổ hợp thương mại Guocoland đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 25/12/2007. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị chủ đầu tư lập và tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Căn cứ hồ sơ cho thấy vốn điều lệ của dự án do chủ đầu tư tự kê khai là 33 triệu USD chiếm khoảng 35% tổng vốn đầu tư (95 triệu USD) đáp ứng điều kiện năng lực tài chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ và mục tiêu đầu tư của dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện đầu tư và giám sát quá trình triển khai đầu tư đảm bảo đúng cam kết.

4. Đây là dự án đầu tư tòa nhà thương mại để kinh doanh, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị chủ đầu tư xây dựng phương án quản lý khai thác và trách nhiệm của chủ đầu tư trong và sau khi hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương xem xét việc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2453/BXD-HĐXD về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87