Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2428/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2428/TCT-ĐTNN
v/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Ban quản lý dự án giáo dục kĩ thuật và dạy nghề.

Trả lời công văn số 635/BQLDA-TCDN ngày 06/07/2005 của Ban quản lí dự án Giáo dục kĩ thuật và dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề) (BQLDA) về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhà thầu nước ngoài kí hợp đồng với chủ dự án, họat động kinh doanh không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo qui định tại Mục II Phần B và Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính.

Do thuế TNDN và TNCN là thuế trực thu do nhà thầu nước ngoài và cá nhân là đối tượng có thu nhập phải nộp và đã được cam kết trong giá chào thầu (giá trước thuế GTGT), vì vậy căn cứ qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005, BQLDA có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài hoặc yêu cầu nhà thầu chuyển tiền cho BQLDA để nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài (nếu nhà thầu nước ngoài nhận thanh toán trực tiếp từ nhà tài trợ).

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo qui định của Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì Nhà thầu phải làm thủ tục, hồ sơ như hướng dẫn tại Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 và Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lí dự án biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2428/TCT-ĐTNN ngày 25/07/2005 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.784

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!