Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2396/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2396/VPCP-KTN
V/v rà soát, kiểm tra các dự án công trình thuộc tiêu chí Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2012/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 4 năm 2011 báo cáo rà soát các dự án công trình thuộc tiêu chí quan trọng trình Quốc hội chủ trương đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2011 dự thảo hướng dẫn thực hiện như quy định tại khoản 4 điều 10 Nghị quyết 49/2010/QH12 của Quốc hội về Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

2. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các địa phương báo cáo đầy đủ các Dự án, công trình quan trọng quốc gia, các dự án đang triển khai thực hiện phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội trong tháng 5 năm 2011 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VP TƯ, VP Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2396/VPCP-KTN ngày 19/04/2011 về rà soát, kiểm tra dự án công trình thuộc tiêu chí Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.475
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84