Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2376/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2376/TCT-DNNN
v/v: nộp thuế nhà thầu của Công ty XNK Intimex

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty XNK Intimex

Trả lời công văn số 17750 CT/HTr ngày 30/07/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội, công văn số 741 INT/XNTM ngày 15/07/2004, công văn số 1586 INT/XNTM ngày 19/11/2004 của Công ty xuất nhập khẩu (XNK) Intimex về việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài của Công ty XNK Intimex; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2672 TCT/NV1 ngày 16/7/2002 gửi Công ty xây dựng số 6 (Tổng công ty xây dựng Hà Nội) và Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc kê khai nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng CT6/BT/06-2001 là hợp đồng Công ty xây dựng số 6 mua máy móc thiết bị của nhà thầu Gruppo Barbieri & Tarozzi s.r.I.Italy, theo đó Công ty xây dựng số 6 có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Vì vậy Công ty XNK Intimex (là đơn vị nhập khẩu ủy thác cho Công ty xây dựng số 6) không phải kê khai nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng CT6/BT/06-2001 nêu trên.

Công ty XNK Intimex phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (nếu có) với Cục thuế thành phố Hà Nội số tiền hoa hồng được hưởng theo biên bản thanh lý hợp đồng số 480 UT/CC6/INTIMEX ngày 7/6/2001 giữa Công ty xây dựng số 6 và Công ty XNK Intimex.

Đối với phần thiết bị do phía nhà thầu nước ngoài đặt sản xuất tại Việt Nam để cung cấp cho Công ty xây dựng số 6, Công ty Intimex không phải lập hoá đơn cho số thiết bị này. Công ty xây dựng số 6 căn cứ vào Hợp đồng do nhà thầu nước ngoài cung cấp (bao gồm cả phần giá trị thiết bị đặt tại Việt Nam) và chứng từ thanh toán để quyết toán với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội và Công ty XNK Intimex biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty xây dựng số 6
- Cục thuế tỉnh Nghệ An
- Lưu VT,{(HC), DNNN (2b)}
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2376/TCT-DNNN về việc về việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài của Công ty XNK Intimex do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.295

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!