Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2368/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2368/BXD-QLN
V/v đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình và tăng cường công tác quản lý chất lương nhà ở sinh viên được đầu tư từ nguồn TPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: ............................................................................

Trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở cho sinh viên từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

Theo kết quả kiểm tra và báo cáo của các địa phương, đơn vị cho thấy, sau hơn 01 năm thực hiện, hầu hết các dự án đều đáp ứng tiến độ về thi công xây lắp và công tác giải ngân. Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng công trình cũng đã được các địa phương, đơn vị quan tâm, đáp ứng theo quy định. Đến thời điểm hiện nay, đã có nhiều khối nhà được xây dựng trong khuôn viên một số cơ sở đào tạo tại Thái Nguyên, Cần Thơ...hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án nhà ở sinh viên vẫn còn một số vấn đề tồn tại, như: việc triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu đồng bộ, thiếu hệ thống hạ tầng kết nối; năng lực một số đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chưa đảm bảo; trình tự, thủ tục thực hiện việc nghiệm thu và thanh, quyết toán công trình chưa đúng quy định ...

Để khắc phục những vấn đề bất cập, tồn tại nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị tham gia các dự án phát triển nhà ở sinh viên triển khai thực hiện một số yêu cầu sau đây:

1. Đối với các dự án nhà ở sinh viên chưa triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (gồm: hệ thống đường giao thông kết nối ngoài khuôn viên dự án và giao thông nội bộ; công trình cấp, thoát nước và các hạng mục công trình dịch vụ thiết yếu trong khuôn viên dự án...), cần sớm triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nêu trên để đảm bảo điều kiện khai thác, vận hành đồng bộ cùng với các khối nhà ở khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

2. Tất cả các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu đều phải được quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình xây dựng (kiểm tra, kiểm soát chất lượng; lập hồ sơ hoàn công; tổ chức quản lý khai thác, vận hành sau khi kết thúc đầu tư xây dựng...) theo các quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 và Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 30/7/2010 của Bộ Xây dựng cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trên đây là một số nội dung yêu cầu liên quan đến công tác đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng);
- Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an);
- Sở Xây dựng 28 tỉnh, TP trực thuộc TW;
- ­ưu: VP, Cục GĐ nhà nước về CLCTXD; VP BCĐ TW về CS nhà ở và TTBĐS; QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2368/BXD-QLN ngày 24/11/2010 đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình và tăng cường công tác quản lý chất lượng nhà ở sinh viên được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.701

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!