Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2328/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2328/TCHQ-KTSTQ
V/v: Miễn thuế hàng hoá NK của đối tượng hưởng ưu đãi ĐTTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp công văn số 673/CV-KHĐT-ĐKKD ngày 09/5/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, V/việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu 04 xe ô tô con (loại 7 chỗ ngồi) thuộc danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được, do Công ty TNHH Thanh Tiến (Đ/c: 214B, QL 1A, phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai) nhập khẩu theo giấy phép ưu đãi đầu tư trong nước số 2354/GCNƯĐ ĐT-UB ngày 06/5/2004 và tờ khai HQ số 104/NĐT-BH ngày 28/2/2005 tại Chi cục Hải quan Biên Hoà, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Danh mục A, B và C của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ, "Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước".

- Theo "Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được và Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được", Ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hướng dẫn tại Điểm 3, Mục II, phần B, Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính "Về việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP".

Theo đó, các đối tượng hưởng ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ, nếu dự án đầu tư thuộc các ngành, nghề hoặc địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư và hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ hải quan, kết quả kiểm hoá hàng thực nhập và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thì mặt hàng xe ô tô loại 7 chỗ ngồi không phải là mặt hàng xe chuyên dùng (nhóm 8705) mà thuộc nhóm xe ô tô được thiết kế chủ yếu để chở người (nhóm 8703 của Biểu thuế), thuộc mặt hàng trong nước đã sản xuất được, là đối tượng chịu thuế khi nhập khẩu. Chi cục Hải quan Biên Hoà đã tính và ra quyết định điều chỉnh thuế là đúng quy định. Vì vậy, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị miễn thuế hàng hoá nhập khẩu cho Công ty TNHH Thanh Tiến là không phù hợp với quy định của văn bản pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2328/TCHQ-KTSTQ ngày 15/06/2005 về miễn thuế hàng hoá nhập khẩu của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư trong nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!