Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2307/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại Quảng Ninh

Số hiệu: 2307/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2307/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ban quản lý các kcn và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh 
Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 216/KCN-ĐTNN ngày 25/4/2006 của Ban quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại Quảng Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất và thời gian ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở mới thành lập trong khu công nghiệp

Tại các Điểm 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn các mức thuế suất 20%, 15%, 10% đối với cơ sở sản xuất, dịch vụ mới thành lập trong khu công nghiệp. Thời gian hưởng các mức thuế suất ưu đãi trên được quy định tại Điểm 2, Mục II, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại Điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên quy định mức và thời gian miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất, dịch vụ mới thành lập trong khu công nghiệp.

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Quang

Tại Điểm 3, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"3. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới… được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.1. Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% thuế TNDN trong 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất kinh doanh".

Tại Điểm 5.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: "Thuế suất 20% áp dụng đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp".

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Quang xin bổ sung ngành nghề chiết nạp ga (đăng ký kinh doanh lần 2 ngày 13/3/2004) và năm 2006 được Ban quản lý các KCN và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh chấp thuận đầu tư một dây chuyền chiết nạp ga (tại Quyết định số 10/QĐ-KCN ngày 04/4/2006) thì đây là dự án đầu tư mở rộng. Do đó, căn cứ theo quy định trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Quang đầu tư dây chuyền chiết nạp ga thì được hưởng thuế suất 20% đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp; Công ty được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm đối với dây chuyền chiết nạp ga mới hoàn thành, đưa vào sản xuất. Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2307/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.653

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209