Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2303/VPCP-CN về việc công tác lựa chọn đơn vị Tư vấn khảo sát thiết kế Dự án nâng cấp quốc lộ 50 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2303/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2303/VPCP-CN
V/v công tác lựa chọn đơn vị Tư vấn khảo sát thiết kế Dự án nâng cấp quốc lộ 50

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 1778/BGTVT-CGĐ ngày 9/4/2007) và của UBND tỉnh Tiền Giang (văn bản số 2058/UBND-CN ngày 16/4/2007), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 432/BXD-KTTC ngày 7/3/2007) về việc chỉ định thầu công tác Tư vấn khảo sát thiết kế lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật Dự án nâng cấp quốc lộ 50, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông Vận tải thực hiện chỉ định thầu Tư vấn khảo sát thiết kế lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật Dự án nâng cấp quốc lộ 50.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2303/VPCP-CN về việc công tác lựa chọn đơn vị Tư vấn khảo sát thiết kế Dự án nâng cấp quốc lộ 50 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69