Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2276/TTg-KTN về việc chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2276/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2276/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2)

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8496/BKH-QLĐT ngày 03 tháng 11 năm 2009) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 3745/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009), về việc chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam được chỉ định thầu gói thầu số 1 và gói thầu số 2 thuộc Dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2) ; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành gói thầu số 3 và gói thầu số 4 thuộc Dự án nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,  PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ : KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2276/TTg-KTN về việc chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


851
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78