Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2262/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2262/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2262/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 6426/UBND-CN ngày 30 tháng 9 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4117/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 11 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3425/BNN-KH ngày 22 tháng 10 năm 2009) về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng: Bến xe phía Bắc thành phố Vinh tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh; Bến xe phía Nam thành phố Vinh tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên; Khu đô thị mới SMART CITY VINH tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích và sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng với quy định của pháp luật về đất đai; bổ sung diện tích đất nêu trên vào điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2009 – 2010 trình Chính phủ xét duyệt./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2262/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


970
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74