Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2259/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trang Hiếu Dũng
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2259/BNN-KH
V/v TB vốn đầu tư XDCB năm 2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ văn bản số 4380/BNN-KH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 3276/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án "Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp - Giai đoạn I",

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011

1- Tên dự án: Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp - Giai đoạn I.

2- Địa điểm xây dựng: Vĩnh Phúc

3- Địa điểm mở tài khoản: Vĩnh Phúc

4- Thời gian thực hiện: Năm 2008 - 2011

5- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011:

Đơn vị: triệu đồng

 

TDT dự án (phần Bộ đầu tư) được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2010

Kế hoạch năm 2011

Tổng số

60.462

35.890

10.000

6- Mục tiêu cụ thể kế hoạch năm 2011: Thực hiện gói thầu số 14 (xây dựng nhà thư viện, hội trường, làm thí nghiệm nén thử cọc, mua thang máy, điều hòa, phông màn, bàn ghế, rèm cửa); gói thầu số 15 (chống mối nhà thư viện, hội trường); gói thầu số 20 (giám sát thi công) và chi khác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN Vĩnh Phúc;
- Vụ TC, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2259/BNN-KH về Thông báo vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ngày 26/04/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.870

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123