Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2252/VPCP-CN về việc bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án: xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2252/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2252/VPCP-CN
V/v bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án: xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo nâng cấp quốc lộ 10.

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1831/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007 và công văn số 1787/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận về chủ trương việc bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10; nguồn vốn lấy từ vốn đối ứng của Dự án trên nguyên tắc không vượt quá tổng mức đầu tư của từng Dự án đã được phê duyệt.

- Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban quản lý các dự án 18 (số 18 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, Website CP;
- Lưu VT, CN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2252/VPCP-CN về việc bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án: xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.645
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66