Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 225/TTG-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 225/TTg-QHQT
V/v Bổ sung, thay đổi nguồn vốn cho dự án do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng  Nam, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 829/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 02 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 50 triệu USD từ nguồn vốn IDA (thay cho 50 triệu USD từ nguồn IBRD đã được phê duyệt) cho Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị - giai đoạn I", do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và điều chỉnh lại tổng mức đầu tư của các dự án thành phần thực hiện tại 10 tỉnh nêu tại Phụ lục kèm theo công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Dương và Bình Phước ra quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức vốn của các dự án thành phần, bảo đảm Dự án được chuẩn bị theo đúng tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của WB./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 35

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 225/TTG-QHQT ngày 18/02/2011 bổ sung, thay đổi nguồn vốn cho dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215