Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2247/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2247/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2247/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 905/BGTVT-KHĐT ngày 14/2/2007 và công văn số 1929/UBND ngày 2/4/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa theo quy định hiện hành, trong đó lưu ý nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 21/3/2007 của Văn phòng Chính phủ.

- Yêu cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng triển khai thực hiện Dự án.

- Giao UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn đối tác nước ngoài làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để liên doanh thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế haọch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3), 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2247/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49